Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż

Treść zarządzenia:

Zarządzenie Burmistrza