Zarządzenie Nr 0050.88.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

zarządzenie – sprzedaż bez przetargu wykaz nowy2020

wykaz 2020