Zarządzenie Nr 0050.73.2021

W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.73.2021