Zarządzenie Nr 0050.69.2020

Zarządzenie w sprawie ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 0050.69.2020