Zarządzenie Nr 0050.65.2021

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.65.2021

Ogłoszenie

ogłoszenie.