Zarządzenie Nr. 0050.61.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż.

Zarządzenie Nr 0050.61.2020