Zarządzenie Nr 0050.55.2021

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 0050.55.2021