Zarządzenie Nr 0050.53.2021

W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.53.2021