Zarządzenie dot. realizacji zadań publicznych – wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Treść zarządzenia:

zarządzenie