Zarządzenie dot. realizacji zadań publicznych – upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki

treść zarządzenia:

zarządzenie Burmistrza