Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

treść zarządzenia