Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości

treść zarządzenia:

treść zarządzenia