Zarządzenie Burmistrza Nr. 0050.201.2019

W sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza