Zarządzenie Burmistrza dot. nieruchomości

Treść zarządzenia:

zarządzenie