Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 0050.14.2020

Zarządzenie Nr 0050.15.2020