Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2018 roku w zakresie opieki społecznej.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota  dofinansowania
1. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna  „Eden” Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków                            w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów dla dzieci  i młodzieży w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

160 000,00 zł