Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 25 stycznia 2018 roku o godz. 12.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Kożuchowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok.

   2.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok. /numer druku LIII/3/18/.

  1. Zaopiniowanie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok:

   3.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok. /numer druku LIII/4/18/.

  1. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok:

   4.1. Rady Miejskiej w Kożuchowie;

   4.2. Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

  1. Bilans wykonania funduszu sołeckiego w Gminie Kożuchów za 2017 rok.
  2. Materiały sesyjne.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.