Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie

Dnia 28 grudnia 2017 roku o godz. 13.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Propozycja planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok.
  3. Propozycje do planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2018 rok:

    3.1. Komisja Rewizyjna.

    3.2. Komisja Gospodarki i Budżetu.

3.3. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    3.4. Komisja Spraw Społecznych.

  1. Materiały sesyjne.
  2. Wnioski.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.