Usuwanie azbestu w 2017r. zakończone

 „Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2017r”.

Burmistrz Kożuchowa informuje, iż realizacja zadania pod nazwą „ Likwidacja azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2017r” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn„ SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez NFOŚIGW Część 1 ) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

Zgodnie z umową zawartą dnia 8 listopada 2017r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a Gminą Kożuchów na realizację przedmiotowego zadania wykorzystano dotację w wysokości 21 682,08 zł. brutto z czego dotacja udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wyniosła 10 841,04 zł. oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 10 841,04 zł.

W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór transport oraz unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Kożuchów. Produkty, które zostały usunięte i zutylizowanie w ramach zadania, to płyty z pokryć dachowych i płyty pochodzące z budynków mieszkalnych, gospodarczych, altanek ogrodowych oraz płyty pochodzące z elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego jak również azbest złożony na działkach.

Azbest usunięto w następujących miejscowościach: Broniszów, Mirocin Górny,  Kożuchów, Mirocin Średni, Podbrzezie Dolne, Radwanów Studzieniec, Stypułów, Książ Śląski.

W ramach tegorocznego zadania usunięto z terenu gminy Kożuchów 31,663 Mg, co stanowi 2 868m2  materiałów zawierających azbest.