Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Gmina Kożuchów

Decyzja Nr WR.RET.070.298.2018.AS

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Kożuchów Wnioskodawca:Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.
Treść decyzji: