Przyjmowanie próbek mięsa do badań na obecność włośnia

Treść komunikatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli:
komunikat