Prognoza sytuacji hydrologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Prognoza nr 3b/2018 opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny na okres od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. dotycząca stanu wód podziemnych na obszarze kraju, będących pod bezpośrednim wpływem zjawisk meteorologiczno – hydrologicznych.

Treść Prognozy:

Prognoza 3b_2018