Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej

W dniu 27 marca 2017 roku o godz. 12.00, w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Promocja Gminy Kożuchów.

3/ Analiza skuteczności szczepień profilaktycznych sezonu 2016.

4/ Materiały sesyjne.

5/ Sprawy różne.

6/ Stan obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem murów obronnych i Lapidarium, informacja na temat pozyskiwania środków finansowych – wizytacja w terenie.

7/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.