Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W dniu 27 marca 2018 roku o godz. 14.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2/ Podsumowanie ferii zimowych 2018 r. (informacja szkół, świetlic socjoterapeutycznych, Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury Zamek).
3/ Analiza skuteczności szczepień profilaktycznych sezonu 2017.
4/ Stan obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem murów obronnych i Lapidarium.
5/ Materiały sesyjne.
6/ Sprawy różne.
7/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Wajman