Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Stan melioracji w Gminie Kożuchów – działalność PGW Wody Polskie.

3/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.