Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej

W dniu 22 marca 2018 roku o godz. 17.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2/ Komisja z Sołtysami miejscowości wiejskich Gminy i poruszenie najważniejszych problemów naszych sołectw.
3/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Adrian Pikulski