Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

W dniu 26 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Kontrola Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie.

3/ Sprawy różne.

4/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.