Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej

W dniu 28 marca 2017 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Przedsiębiorczość w Gminie – bieżące problemy ekonomiczne, tendencje i kierunki rozwoju.

3/ Informacja o ulgach, zwolnieniach i umorzeniach podatkowych.

4/ Materiały sesyjne.

5/ Sprawy różne.

6/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.