Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie

w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wykonanie budżetu Gminy Kożuchów za 2017 rok – udzielenie absolutorium.
  3. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku.
  4. Lato w mieście – propozycje MOSiR, Centrum Kultury „Zamek”, Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Kożuchów oraz świetlic socjoterapeutycznych.
  5. Materiały sesyjne.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.