Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej nieruchomości

Wykaz poniżej:

I przetarg na 27 października 2017