Komunikaty


Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  Gminy Kożuchów  w  2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Czytaj więcej

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 30 stycznia br. od godziny 12:00 do godziny 13:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

Usuwanie wyrobów zwierających azbest z terenu miasta i gminy Kożuchów

Burmistrz Kożuchowa informuje o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2019 roku na usuwanie wyrobów zwierających azbest z terenu miasta i gminy Kożuchów.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuję się na dzień 31 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

Czytaj więcej

UWAGA ROLNICY

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych.

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Społeczno- Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie

Dyżur Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kożuchowie Pani Barbara Brzezińska pełni dyżur w dniu 23 stycznia br. od godziny 16:00  do godziny 17:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Numer telefonu: 68-355-59-42.

Burmistrz Kożuchowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne dotyczące nadania statutów sołectwom z terenu gminy Kożuchów odbędą się od 18 do 28 stycznia br. Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Burmistrza Kożuchowa w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Czytaj więcej