Komunikaty


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Gmina Kożuchów

Decyzja Nr WR.RET.070.298.2018.AS

Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

treść zarządzenia

Zrządzenie Burmistrza Kożuchowa

ogłoszenie dot. konkursu

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 7 czerwca br. od godziny 14:00  do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Czytaj więcej

Informacja dot. działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK”  z siedzibą w Czciradzu 34 w dniu 04 czerwca 2018 roku złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sportowe wakacje”.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 7 czerwca br. o godz. 15.00 w Sali Radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna odbędzie się w dniu 11 czerwca br. o godz. 9.00 w Sali Radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

wykaz nowy 2018

informacja o wykazach

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości

treść zarządzenia:

treść zarządzenia