Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Kożuchowa ogłasza  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2019 roku zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Treść zarządzenia:

zarządzenie

Załączniki:

oferta_-_wzór

umowa_-_wzór

sprawozdanie_-_wzór