Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji – w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Treść Ogłoszenia:

KMBT22220200123085726