Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ogloszenie o przetargu 0050.28.2020