Ocena obszarowa jakości wody do spożycia

Treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli:

ocena obszarowa jakości wody