NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

13 września 2017 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, na wniosek Burmistrza Kożuchowa, została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 rok. /numer druku XLVII/1/17/
  3. Zamknięcie obrad sesji.

W załączeniu projekt  uchwały w/w sprawie.: Numer druku XLVII.1.17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 rok