Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

10 sierpnia 2017 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie nr XL/334/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2017 roku.
3. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Zieliński