Komunikat

W związku z możliwością ponownego zagrożenia wystąpienia ognisk ptasiej grypy, przypominam  obowiązki  wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia  4 kwietnia 2017 roku  w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków:

Posiadacz ptaków / drobiu zobowiązany jest do powiadomienia  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w Nowej Soli o :

 

  • ilości i rodzaju ptaków / drobiu w gospodarstwie przydomowym
  • wystąpieniu u ptaków / drobiu następujących objawów klinicznych:
  • zwiększonej śmiertelności
  • znacznego spadku pobierania paszy i wody
  • objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów
  • duszności
  • sinicy i wybroczyn
  • biegunki
  • nagłego spadku nieśności.

 

 druk zgłoszenia utrzymywania ptaków / drobiu do PLW w Nowej Soli