Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

W dniu 28 marca br. o godz. 8.00, w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia komisji i przedstawienie porządku obrad.

2/ Informacja o ulgach, zwolnieniach i umorzeniach podatkowych.

3/ Materiały sesyjne.

4/ Sprawy różne.

5/ Kontrola Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie.

6/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.