Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

SKMBT_C25320061511521