Informacja dot. konsultacji

BURMISTRZ  KOŻUCHOWA informuje, że

w dniu 21 listopada 2017 r. odbyło się zebranie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kożuchów, którego celem było opracowanie       i zaopiniowanie projektu Programu współpracy w 2018 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W zebraniu uczestniczyło 3 przedstawicieli reprezentujących 3 organizacje pozarządowe i stowarzyszenia z terenu Gminy. Ponadto w zebraniu udział brali:  Pani Magdalena Zwolińska – Sekretarz Gminy oraz Pani Aleksandra Stanisławska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie. Przedstawiony projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie.