Informacja dot. działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK”  z siedzibą w Czciradzu 34 w dniu 04 czerwca 2018 roku złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sportowe wakacje”.

oferta

Stowarzyszenie Cyrusik