Informacja dla Mieszkańców Gminy Kożuchów

Zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane przy budynkach mieszkalnych zwolnione są z opłaty skarbowej.