Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kożuchowie Halina Perdian pełni dyżur w dniu 6 marca br. od godziny 13:00 do godziny 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).