Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarządzenie NR 0050.129.2017 Burmistrza Kożuchowa z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2018 roku w zakresie opieki społecznej

zarządzenie burmistrza

Oferta realizacji zadania publicznego 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 2018 rok