Burmistrz Kożuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nr 7/2019