Burmistrz Kożuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

wykaz nr 6/2019