Komunikaty


Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Henryk Zieliński pełni dyżur w dniu 23 sierpnia br. od godziny 13:00 do godziny 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 16 sierpnia br. od godziny 13:00 do godziny 14:00 w Urzędzie Miejskim
w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

UWAGA ROLNICY

Od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. przyjmowane są  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2017 r.

Czytaj więcej

Nieruchomości na sprzedaż

wykaz nieruchomości na sprzedaż

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

10 sierpnia 2017 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie nr XL/334/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2017 roku. /numer druku XLV/1/17/
  3. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt Uchwały poniżej:

Numer druku XLV.1.17 – Uchwała XLIV..17 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli (…)

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 10 sierpnia br. od godziny 15:30  do godziny 16:30 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

10 sierpnia 2017 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie nr XL/334/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2017 roku.
3. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Zieliński

Ogłoszenie