Komunikaty


Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

miejsca znajdowania się książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym:

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 12 września br. od godziny 17:00  do godziny 18:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Prognoza sytuacji hydrologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Prognoza nr 3b/2018 opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny na okres od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. dotycząca stanu wód podziemnych na obszarze kraju, będących pod bezpośrednim wpływem zjawisk meteorologiczno – hydrologicznych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie dot. przetargu

Dot. obrębu Nr 0002,2 Kożuchów, nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 470 o powierzchni 0,0798 ha.

Czytaj więcej

Ogłoszenie dot. drugiego przetargu – Pl. Kopernika

Treść ogłoszenia:

II kozuchow pl. kopernika

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 29 sierpnia br. od godziny 11:00 do godziny 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 29 sierpnia br. o godz. 16.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Czytaj więcej

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 22 sierpnia br. od godziny 17:30  do godziny 18:30 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 27 sierpnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Czytaj więcej