Komunikaty


Sesja Rady Miejskiej

29 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2016 rok.
Podjęcie uchwał w sprawach:
2.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. /numer druku XLIV/1/17/
2.2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2016 rok. /numer druku XLIV/2/17/
3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie nr XXV/210/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. /numer druku XLIV/3/17/
6.2. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. /numer druku XLIV/4/17/
6.3. przyjęcia dotacji z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. /numer druku XLIV/5/17/
6.4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2017 rok. /numer druku XLIV/6/17/
6.5. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2017 -2030. /numer druku XLIV/7/17/
6.6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól –Miasto na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, nr 102319F i nr 102326F w Nowej Soli”. /numer druku XLIV/8/17/
6.7. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno – Drwalewice”. /numer druku XLIV/9/17/
6.8. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 1053F w m. Radwanów”. /numer druku XLIV/10/17/
6.9. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bytom Odrzański. /numer druku XLIV/11/17/
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLIII.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Drzewiecki

 

projekty uchwał

Obwieszczenie

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 21 czerwca br. od godziny 16:30  do godziny 17:30 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Kożuchowa na lata 2016 – 2022”

Czytaj więcej

Misja firm do Kazachstanu połączona z udziałem w Astana EXPO 2017 i targach Kazbuild i Aqua Term

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 organizuje misję firm do Kazachstanu połączoną z udziałem w Astana EXPO 2017 i targach Kazbuild i Aqua Term, która odbędzie się w I połowie września 2017 r.

Czytaj więcej

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Henryk Zieliński pełni dyżur w dniu 14 czerwca br. od godziny 14:00 do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Kożuchowa na lata 2016 – 2022”

Obwieszczenie ws konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „AKTYWNI na CO DZIEŃ czyli Obywatele w Publicznej Sprawie” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich!

Czytaj więcej

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – termin naboru wniosków

Zarząd Lubuskich Organizacji Pozarządowych – operator projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich informuje, że konkurs na przyznanie mikrodotacji do wysokości 5 tys zł. zostanie ogłoszony w dniu 12.06.2017r. i potrwa do 07.07.2017r.

Czytaj więcej

Spotkanie Komisji doraźnej ds. zmian nazewnictwa ulic z mieszkańcami Osiedla XXX-lecia

ZAWIADOMIENIE

W dniu 23 czerwca 2017 roku o godzinie 18:00 w świetlicy szachowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Kożuchowie przy ulicy 22 Lipca 12c odbędzie się kolejne spotkanie Komisji doraźnej ds. zmian nazewnictwa ulic z mieszkańcami Osiedla XXX-lecia.

Czytaj więcej