Komunikaty


Komunikat

W związku z możliwością ponownego zagrożenia wystąpienia ognisk ptasiej grypy, przypominam  obowiązki  wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia  4 kwietnia 2017 roku  w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków: Czytaj więcej

Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa

Treść zarządzeń poniżej:

Czytaj więcej

Informacja dla Mieszkańców Gminy Kożuchów

Zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane przy budynkach mieszkalnych zwolnione są z opłaty skarbowej.

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Henryk Zieliński pełni dyżur w dniu 13 września br. od godziny 13:00 do godziny 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

13 września 2017 r. o godzinie 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, na wniosek Burmistrza Kożuchowa, została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 6 września br. od godziny 13:00 do godziny 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą  do  15 września 2017 r.

Czytaj więcej

Bezpłatna pomoc prawna

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 31 sierpnia br. od godziny 14:00  do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim

w Kożuchowie (pokój nr 2).

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Czytaj więcej