Komunikaty


Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 18 lipca br. od godziny 12:30 do godziny 13:30 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia”.

Czytaj więcej

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 11 lipca br. od godziny 12:00 do godziny 13:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 4 lipca br. od godziny 12:00 do godziny 13:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

 

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 27 czerwca br. od godziny 14:00  do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie

w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Gmina Kożuchów

Decyzja Nr WR.RET.070.298.2018.AS

Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

treść zarządzenia

Zrządzenie Burmistrza Kożuchowa

ogłoszenie dot. konkursu