Komunikaty


Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki pełni dyżur w dniu 26 kwietnia br. od godziny 11:00 do godziny 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 606-473-918.

Publikacja pt. „Biało-Czerwona” dla każdego na Dzień Flagi

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe – wydanie rozszerzone

Czytaj więcej

Projekt pn. „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat nowosolski”

Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy „Persona” w partnerstwie z Kancelarią Ekonomii Społecznej NON-PROFIT spółka z o.o. realizuje projekt pn. „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat nowosolski”

Czytaj więcej

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kożuchów.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 25 kwietnia br. o godz. 7.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się posiedzenie Komisji.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie została zwołana na dzień 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Wyniki konkursu

Dyżur Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 20 kwietnia br. od godziny 16:00  do godziny 17:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Czytaj więcej