Komunikaty


Burmistrz Kożuchowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne dotyczące nadania statutów sołectwom z terenu gminy Kożuchów odbędą się od 18 do 28 stycznia br. Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Burmistrza Kożuchowa w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Czytaj więcej

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Treść komunikatu:

Czytaj więcej

Komunikat Koła Łowieckiego „Sokół”

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kożuchowie Pani Halina Perdian pełni dyżur w dniu 16 stycznia br. od godziny 13:00 do godziny 14:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Kożuchowa ogłasza  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2019 roku zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej

Zmiana terminów polowań zbiorowych

Treść komunikatu Koła Łowieckiego „Sokół”:

Czytaj więcej

Badanie zwierząt rzeźnych oraz łownych

Treść komunikatu:

Czytaj więcej

Dodatkowe polowania na dziki

Treść komunikatu:

Czytaj więcej