Konkurs Pięknego Czytania

Po raz pierwszy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie mieli okazję być uczestnikami Konkursu Pięknego Czytania. Trzyosobowe reprezentacje z poszczególnych klas IV-VI swoje umiejętności płynnego i pięknego czytania prezentowały przed zgromadzoną w auli publicznością, starając się tym samym rozbudzić zainteresowania czytelnicze i uwrażliwić na piękno literatury rówieśników. Jury składające się z wybranych po dwóch przedstawicieli z każdej z klas oceniało m.in. płynność, poprawną wymowę, modulację głosu i umiejętność zainteresowania słuchaczy.

Wielki sukces Mirotki

Grupa teatralna „Mirotka” ze Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym po raz drugi wzięła udział w II Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych zorganizowanym w ramach inicjatywy Telewizji Polskiej „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Uczniowie zaskoczyli widzów swoimi talentami w spektaklu pt. „Podaj dalej” wyreżyserowanym przez  Izabelę Sotek. Przedstawienie zwyciężyło w etapie wojewódzkim przeglądu i przeszło do ścisłego finału ogólnopolskiego w Krakowie, który odbył się 7 grudnia, gdzie młodzi artyści ze szkoły w Mirocinie Dolnym ostatecznie zajęli III miejsce.

Zaproszenie na debatę

11 grudnia 2014 roku o godzinie 18:00 w Kożuchowskim Ośrodku Kultury i Sportu Zamek odbędzie się debata społeczna poświęcona tematyce lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Jej głównym założeniem będzie analiza stanu bezpieczeństwa oraz omówienie skutecznych działań i planów rozwojowych na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy.


Na debatę zapraszają Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek oraz Komendant Komisariatu Policji w Kożuchowie podinspektor Ewa Rotarska.
 

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie

11 grudnia o godz. 15:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1 odwołania Skarbnika Gminy Kożuchów;

2.2 powołania Skarbnika Gminy Kożuchów;

2.3 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej;

2.4 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej;

2.5 powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej;

Paweł Jagasek objął funkcję Burmistrza Kożuchowa

Obejmując urząd Burmistrza Kożuchowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Kożuchów. Tak mi dopomóż Bóg – tymi słowami wypowiedzianymi na sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie w dniu 5 grudnia Paweł Jagasek objął funkcję Burmistrza Kożuchowa. Po złożonym ślubowaniu, burmistrz przyjął gratulacje od obecnych na sesji mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości.    

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab