Sesja nadzwyczajna

4 września 2015 r. o godzinie 14:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

2.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok.

2.2 w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Powiatem Nowosolskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów- Studzieniec”.

3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi przepompowni wody w Broniszowie, w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia br. w godz. 16:00-19:00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Broniszów.

Dyżur

2 września br., w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w godz. 17:00 - 18:00, dyżur będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Jakóbczak i Radny Rady Miejskiej Ireneusz Drzewiecki.

 

Spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo – informacyjne na temat konsultacji przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na Wzgórzach Dalkowskich na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w dniu 9 września 2015r. o godz. 10.00.

Uczestnictwo w szkoleniu przybliży Państwu informacje na temat środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o które będą się ubiegać: osoby fizyczne, samorządy, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

O granty w przyszłym okresie finansowania można się ubiegać w zakresie:

Badania cytologiczne

W 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny Programu Populacyjnego Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wysyła zaproszenia na bezpłatne badania cytologiczne. Pełna lista gabinetów, w których można je wykonać, znajduje się na stronie internetowej www.wok-lubuski.pl. Wymienione są tam dwie placówki na terenie Kożuchowa:

N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c., ul. Legnicka 19, tel. 607 629 171;

WS SP ZOZ Nowa Sól, ul. Szprotawska 21, tel. 68 355 36 40.

Emisja obligacji

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Kożuchów.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, zamieszczone są na stronie internetowej

Wyczyszczą rowy

Gminna Spółka Wodna Kożuchów zaprasza do złożenia oferty cenowej na czyszczenie rowów w Sokołowie, Solnikach i Słocinie.

Zadania mają zostać zrealizowane do 16 listopada br.

Poniżej zamieszczamy link do szczegółów oferty, formularza ofertowego i załączników graficznych.

Oferta

Zmiana organizacji ruchu

W dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia, zostaje wprowadzona z przyczyn technicznych tymczasowa organizacja ruchu na ul. Kościelnej, na odcinku od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Plac Matejki.

Wymieniony odcinek drogi będzie wyłączony z ruchu wszelkich pojazdów. Ruch pieszy będzie możliwy wydzielonym pasem o szerokości 2 m.

Dla usprawnienia ruchu pojazdów ulicą Plac Matejki, zostanie zlikwidowana możliwość parkowania na miejscu wyznaczonym przy jezdni.

 

Uwaga! Zmiana miejsca koncertu

Nastapiła zmiana miejsca ostatniego koncertu w ramach Henrykowskiego Festiwalu Muzycznego. W najbliższy piątek, 28 sierpnia br., odbędzie się on w kożuchowskim Zamku, w Sali Koncertowej. Początek godz. 19.00.

Na ostatni koncert w ramach tegorocznego Henrykowskiego Festiwalu Muzycznego zaprasza Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek.

Fletnia Pana i organy

Henrykowski Festiwal Muzyczny zakończy się w ten piątek koncertem, w  którym wystąpią wirtuoz fletni Pana z Berlina Helmut Hauskeller  z towarzyszeniem wybitnie utalentowanego organisty pochodzącego z Kożuchowa Michała Kocota.

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab