Kocham siatkówkę. Zaproszenie na mecz

Samorządowe Gimnazjum w Kożuchowie, Rada Rodziców Samorządowego Gimnazjum, MKS Korona sekcja piłki siatkowej, zapraszają na imprezę „Kocham siatkówkę”. Będzie to pokazowy mecz z udziałem MLKS Roltex Zawisza Sulechów – lidera I ligi siatkówki żeńskiej. Celem imprezy będzie popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kożuchów oraz pozyskanie kadry do MKS Korona Kożuchów, sekcja piłki siatkowej na sezon 2015/2016.

Organizatorem przedsięwzięcia są Samorządowe Gimnazjum w Kożuchowie, Rada Rodziców Samorządowego Gimnazjum, MKS Korona sekcja piłki siatkowej.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury  i ochrony dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki.

Zaproszenie na turniej tenisa stołowego

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIROTKA zaprasza na turniej tenisa stołowego w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym 26 lutego 2015 roku

Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:

10.00 – 13.30 Szkoły Podstawowe

Dziewczęta rocznik 2005 – 2007

Chłopcy rocznik 2005 – 2007

Dziewczęta rocznik 2002 – 2004

Chłopcy rocznik 2002 – 2004

Gimnazjum i szkoły średnie – wpisowe 5 zł

Dziewczęta rocznik 1997 – 2001

Chłopcy rocznik 1997 – 2001 16.00 – 18.00

Dorośli – wpisowe 10 zł

Sesja Rady Miejskiej

25 lutego 2015 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.  

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.


2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.


3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.


4. Informacja Burmistrza nt. możliwości pozyskania środków Unijnych


5. Sprawozdanie z działalności PUK USKOM, plany remontowe i inwestycyjne.


6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Protokół z konsultacji społecznych

Zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Burmistrza Kożuchowa z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kożuchów.
W powyższym zarządzeniu określono zasady przeprowadzenia konsultacji – ankiety w formie papierowej lub elektronicznej składane w tut. Urzędzie. Termin przebiegu konsultacji został wyznaczony od dnia 29 stycznia 2015r. do dnia 12 lutego 2015r.

Uwaga! Producenci owoców i warzyw

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.  uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw  - (Dow II)”.

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Burmistrz Kożuchowa podaje do publicznej wiadomości

Burmistrz Kożuchowa podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm. ), że niżej wymienione nieruchomości  stanowiące własność Gminy Kożuchów przeznaczone zostały do sprzedaży.
 

Burmistrz Kożuchowa informuje

Burmistrz Kożuchowa zgodnie z art. 35 ust. 1  ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz Nr 1/2015   nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń na I piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1a.

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab