Do pobrania

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - ZASIŁKI SZKOLNE

03. Zasiłek szkolny
rozmiar pliku: 30.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek zasiłek szkolny
rozmiar pliku: 59.5 KiB
data dodania: 6 sierpnia 2018
WYDZIAŁ SPOŁECZNY - DOWODY OSOBISTE
1. Osobiste (w urzędzie) załatwianie sprawy dowodu osobistego
rozmiar pliku: 22.6 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
1. ZAŁ.2 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
rozmiar pliku: 88.4 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
1A. Elektroniczne załatwianie sprawy dowodu osobistego
rozmiar pliku: 60.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
Nowy Wniosek O Wydanie Dowodu Osobistego 1
rozmiar pliku: 1.0 MiB
data dodania: 22 marca 2019
WYDZIAŁ SPOŁECZNY - EWIDENCJA LUDNOŚCI
2. ZAŁ.1 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 34.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
2.1. Zameldowanie cudzoziemcow na pobyt staly lub czasowy
rozmiar pliku: 45.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
2.1. ZAŁ.1 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 34.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
3. Wymeldowanie - obywatele Polscy i cudzoziemcy
rozmiar pliku: 41.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
3. ZAŁ.1 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 34.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
4. Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
rozmiar pliku: 38.5 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
5. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
rozmiar pliku: 38.5 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
6. Numer PESEL
rozmiar pliku: 42.5 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
Wniosek O Udostępnienie Danych Jednostkowych Z Rejestru Mieszkńców Oraz Rejestru PESEL
rozmiar pliku: 480.5 KiB
data dodania: 14 stycznia 2019
Zgłoszenie Pobytu Czasowego
rozmiar pliku: 270.0 KiB
data dodania: 13 stycznia 2019
Zgłoszenie Pobytu Stałego
rozmiar pliku: 210.0 KiB
data dodania: 13 stycznia 2019
Zgłoszenie Powrotu Z Wyjazdu Poza Granice Rzeczypospolitej Polskiej Trwającego Dłużej Niż 6 Miesięcy
rozmiar pliku: 183.5 KiB
data dodania: 13 stycznia 2019
Zgłoszenie Wyjazdu Poza Granice Rzeczypospolitej Polskiej
rozmiar pliku: 209.0 KiB
data dodania: 13 stycznia 2019
Zgłoszenie Wymeldowania Z Miejsca Pobytu Czasowego
rozmiar pliku: 173.0 KiB
data dodania: 14 stycznia 2019
Zgłoszenie Wymeldowania Z Miejsca Pobytu Stałego
rozmiar pliku: 159.0 KiB
data dodania: 14 stycznia 2019
WYDZIAŁ SPOŁECZNY - UDOSTĘPNIENIE DANYCH
7. Udostepnianie danych w trybie Jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
rozmiar pliku: 41.5 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
7. ZAŁ.1 Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
rozmiar pliku: 29.9 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
7. ZAŁ.2 Wniosek o udostepnienie danych w trybie Jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
rozmiar pliku: 29.8 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
8. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
rozmiar pliku: 42.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
8. ZAŁ.1 Wniosek o udostępnienie danych
rozmiar pliku: 31.4 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
01. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
rozmiar pliku: 47.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
01. Zał.1  Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
rozmiar pliku: 36.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
01. Zał.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
rozmiar pliku: 246.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
01. Zał.3 Oświadczenie O Otrzymaniu Lub Nie Otrzymaniu Pom  De Minimis
rozmiar pliku: 55.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
01. Zał.4 Zawiadomienie o zawarciu umowy
rozmiar pliku: 38.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - STYPENDIA SZKOLNE
02. Stypendia szkolne
rozmiar pliku: 30.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek stypendium szkolne
rozmiar pliku: 51.6 KiB
data dodania: 6 sierpnia 2018
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
DL-1 Deklaracja Lesny
rozmiar pliku: 56.7 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
DN-1 Nieruchomosc Od Lipca 2019
rozmiar pliku: 78.7 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
DR-1 Deklaracja Rolny
rozmiar pliku: 68.8 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
DT-1 2019
rozmiar pliku: 73.0 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
DT-1A 2019
rozmiar pliku: 64.8 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
IL-1 Las
rozmiar pliku: 47.5 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
IN-1 Nieruchomosc
rozmiar pliku: 66.6 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
IR-1 Rolny
rozmiar pliku: 54.1 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
Wniosek o wydanie zaświadczenia
rozmiar pliku: 82.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
ZDL-1 Zalacznik Lesny
rozmiar pliku: 37.0 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDL-2 Zalacznik Lesny Zwolnione
rozmiar pliku: 36.9 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDN-1 Zalacznik Nieruchomosc
rozmiar pliku: 42.4 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDN-2 Zalacznik Nieruchomosc Zwolnione
rozmiar pliku: 42.2 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDR-1 Zalacznik Rolny
rozmiar pliku: 39.6 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDR-2 Zalacznik Rolny Zwolnione
rozmiar pliku: 38.3 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIL-1 Zalacznik Las
rozmiar pliku: 36.5 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIL-2 Zalacznik Las Zwolnione
rozmiar pliku: 36.4 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIL-3 Zalacznik Las
rozmiar pliku: 38.5 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIN-1 Nieruchomosc
rozmiar pliku: 40.9 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIN-2 Nieruchomosc
rozmiar pliku: 40.7 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIN-3 Nieruchomosc
rozmiar pliku: 38.6 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIR-1 Zalacznik Rolny
rozmiar pliku: 39.0 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIR-2 Zalacznik Rolny
rozmiar pliku: 38.0 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIR-3 Rolny
rozmiar pliku: 38.5 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
01. Decyzja o warunkach zabudowy
rozmiar pliku: 51.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
02. Podatek akcyzowy
rozmiar pliku: 45.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
03. Ustalenie nr porządkowego dla nieruchomości
rozmiar pliku: 57.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
03. ZAŁ.1 Wniosek o nadanie nr dla nieruchomości
rozmiar pliku: 16.1 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
04. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
rozmiar pliku: 40.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
05. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozmiar pliku: 44.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
05. ZAŁ.1 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu działki
rozmiar pliku: 15.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów
rozmiar pliku: 47.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. ZAŁ.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewów
rozmiar pliku: 21.8 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
2  Wniosek O Ustalenie Warunków Zabudowy
rozmiar pliku: 24.8 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek O Warunki Zabudowy-Kożuchów
rozmiar pliku: 59.5 KiB
data dodania: 26 marca 2019
Wniosek o wydanie wypisu działki
rozmiar pliku: 15.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek o wydanie zaświadczenia - mpzp
rozmiar pliku: 16.8 KiB
data dodania: 26 marca 2019
Zgłoszenie Zbiornika I Przydomowej
rozmiar pliku: 93.0 KiB
data dodania: 15 lutego 2018
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
01. Udostępnienie informacji publicznej
rozmiar pliku: 57.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
01. ZAŁ.1  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
rozmiar pliku: 14.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
URZĄD STANU CYWILNEGO
00. Spis treści
rozmiar pliku: 13.3 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
01. Rejestracja urodzeń
rozmiar pliku: 118.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
01. ZAŁ. Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 297.3 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
02. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego
rozmiar pliku: 124.1 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
03. Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego
rozmiar pliku: 127.8 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
03. ZAŁ.1 Oświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego
rozmiar pliku: 230.1 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
04. Załatwienie spraw związanych za zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
rozmiar pliku: 125.8 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
05. Rejestracja zgonów
rozmiar pliku: 115.7 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
05. ZAŁ.1 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 237.1 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu
rozmiar pliku: 123.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. ZAŁ.1 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do Polskiej księgi
rozmiar pliku: 262.2 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. ZAŁ.2 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do Polskiej księgi
rozmiar pliku: 266.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. ZAŁ.2A Oświadczenie
rozmiar pliku: 224.2 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. ZAŁ.3 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do Polskiej księgi
rozmiar pliku: 265.3 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
07. Rejestracja urodzeń/małżeństw/zgonów, poza granicami RP i nie zostały zarejestrowane
rozmiar pliku: 122.8 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
07. ZAŁ.1 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 246.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
08. Odtworzenie treści aktów stanu cywilnego
rozmiar pliku: 125.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
08. ZAŁ.1 Oświadczenie
rozmiar pliku: 233.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
08. ZAŁ.2 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 250.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
09. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
rozmiar pliku: 111.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
09. ZAŁ.1 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ojcostwa
rozmiar pliku: 224.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
10. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matk/żony ojca
rozmiar pliku: 112.7 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
10. ZAŁ.1 Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska
rozmiar pliku: 224.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
11. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
rozmiar pliku: 193.3 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
11. ZAŁ.1 Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
rozmiar pliku: 230.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
12. Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem USC
rozmiar pliku: 115.1 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
12. ZAŁ.1 Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia-imon dziecka
rozmiar pliku: 300.2 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
13. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
rozmiar pliku: 115.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
13. ZAŁ.1 Przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska
rozmiar pliku: 226.3 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
14. Uzupełnienie aktów stanu cywilnego
rozmiar pliku: 122.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
14. ZAŁ.1 Wniosek w sprawie uzupełniania aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
rozmiar pliku: 301.3 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
14. ZAŁ.2 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 197.8 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
15. Sprostowanie aktów stanu cywilnego
rozmiar pliku: 123.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
15. ZAŁ.1 Wniosek w sprawie sprostowania aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
rozmiar pliku: 302.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
15. ZAŁ.2 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 226.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
16. Uznanie orzeczenia o rozwodzie/separacji lub unieważnieniu małżeństwa, wydanego na terenie Unii Europejskiej
rozmiar pliku: 126.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
16. ZAŁ.1 Uznanie wyroku rozwodu/separacji lub unieważnieniu małżeństwa
rozmiar pliku: 306.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
16. ZAŁ.2 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 224.8 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
17. Uznanie orzeczenia o rozwodzie/separacji lub unieważnieniu małżeństwa, wydanego poza Unią Europejską
rozmiar pliku: 125.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
17. ZAŁ.1 Uznanie orzeczenia o rozwodzie/separacji lub unieważnieniu małżeństwa
rozmiar pliku: 234.2 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
17. ZAŁ.2 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 262.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
18. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
rozmiar pliku: 124.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
18. ZAŁ.1 Wniosek o migrację/wydanie odpisu skróconego/wielojęzycznego/zupełnego aktu
rozmiar pliku: 98.1 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
18. ZAŁ.2 Wydanie migracji odpisu skróconego/wielojęzycznego/zupełnego aktu
rozmiar pliku: 163.7 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
18. ZAŁ.3 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 275.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
19. Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem Polskim można zawrzeć małżeństwo
rozmiar pliku: 120.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
19. ZAŁ.1 Wydanie zaświadczenia, że z godnie z prawem Polskim można zawrzeć małżeństwo
rozmiar pliku: 237.9 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
20. Wydawanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
rozmiar pliku: 125.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
20. ZAŁ.1 Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
rozmiar pliku: 245.1 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
20. ZAŁ.2 Wydanie zaświadczenia z rejstru stanu cywilnego
rozmiar pliku: 245.9 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
20. ZAŁ.3 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 223.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
21. Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
rozmiar pliku: 118.1 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
21. ZAŁ.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
rozmiar pliku: 437.3 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
21. ZAŁ.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
rozmiar pliku: 389.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
22. Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska
rozmiar pliku: 122.9 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
22. ZAŁ.1 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
rozmiar pliku: 170.2 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
23. Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkowdawcy, w postaci testamentu allograficznego
rozmiar pliku: 114.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
23. ZAŁ.1 Protokół na okoloczność sporządzenia testamentu allograficznego
rozmiar pliku: 316.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
WYDZIAŁ FUNDUSZY I INWESTYCJI

dokumenty dotyczące przyznawania patronatu Burmistrza

Zgłoszenie Zbiornika I Przydomowej
rozmiar pliku: 93.0 KiB
data dodania: 15 lutego 2018
Zgłoszenie Zbiornika I Przydomowej
rozmiar pliku: 93.0 KiB
data dodania: 15 lutego 2018